PN-H-12004:1964 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-H-12004:1971 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Materiały ogniotrwałe -- Pobieranie próbek i przygotowanie próbki laboratoryjnej z surowców, wlew i mas

Zakres

Przedmiotem normy jest pobieranie próbek pierwotnych i jednostkowych oraz przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej z surowców, mlew i mas ogniotrwałych w kawałkach, w postaci sypkiej lub ciastowatej, dostarczanych za pomocą wagonów, statków, barek i innych urządzeń transportowych lub składowanych na zwałach.

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-12004:1964 - wersja polska
Tytuł Materiały ogniotrwałe -- Pobieranie próbek i przygotowanie próbki laboratoryjnej z surowców, wlew i mas
Data publikacji 19-12-1964
Data wycofania 01-01-1972
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
ICS 81.080
Zastąpiona przez PN-H-12004:1971 - wersja polska