PN-H-12004:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Materiały ogniotrwałe -- Pobieranie próbek surowców i materiałów nieformowanych

Zakres

Przedmiotem normy jest określenie ogólnych zasad postępowania przy pobieraniu próbek ogniotrwałych surowców i materiałów nieformowanych.Norma nie ma zastosowania dla materiałów znajdujących się na dużych składowiskach, z których nie ma możliwości pobrania próbek.

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-12004:1992 - wersja polska
Tytuł Materiały ogniotrwałe -- Pobieranie próbek surowców i materiałów nieformowanych
Data publikacji 30-06-1992
Data wycofania 02-06-2014
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Wprowadza ISO 8656-1:1988 [EQV]
Zastępuje PN-H-12004:1984 - wersja polska
ICS 81.080