PN-H-12003:1975 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 5022:1996 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Materiały ogniotrwałe -- Pobieranie próbek i ocena partii wyrobów

Zakres

Przedmiotem normy jest sposób ocena jakości partii.
Norma przewiduje ocenę partii uwzględniająca badania nieniszczące obejmujące sprawdzenie wymiarów, wichrowatości i powierzchni wyrobów oraz badania niszczące obejmujące badanie składu chemicznego, własności fizycznych i przełomu.

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-12003:1975 - wersja polska
Tytuł Materiały ogniotrwałe -- Pobieranie próbek i ocena partii wyrobów
Data publikacji 24-05-1975
Data wycofania 17-07-1997
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Zastępuje PN-H-12003:1960 - wersja polska
ICS 81.080
Zastąpiona przez PN-ISO 5022:1996 - wersja polska