PN-H-12003:1960 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-H-12003:1975 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Materiały ogniotrwałe -- Wyroby -- Warunki techniczne

Zakres

Przedmiotem normy są warunki techniczne wyrobów ogniotrwałych obejmujące wymagania techniczne, przewóz i badania techniczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-12003:1960 - wersja polska
Tytuł Materiały ogniotrwałe -- Wyroby -- Warunki techniczne
Data publikacji 02-07-1960
Data wycofania 30-06-1976
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Zastępuje PN-H-12003:1953 - wersja polska, PN-H-12031:1953 - wersja polska, PN-H-12011:1953 - wersja polska, PN-H-12061:1953 - wersja polska
ICS 81.080
Zastąpiona przez PN-H-12003:1975 - wersja polska