PN-ISO 5022:1996 - wersja polska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Materiały ogniotrwałe -- Formowane wyroby ogniotrwałe -- Pobieranie próbek i kontrola odbiorcza

Zakres

Podano wytyczne pobierania próbek formowanych wyrobów ogniotrwałych w celu otrzymania z próbki o jak najmniejszej liczności możliwie najdokładniejszej oceny jakości dostawy. Opisano metody umożliwiające prowadzenie kontroli odbiorczej na podstawie oceny własności, dla których określono wymagania. Metody te nie umożliwiają orzeczenia, czy przyjęta dostawa jest odpowiednia dla danego zastosowania lub porównania różnych jakościowo jej części o tym samym przeznaczeniu

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 5022:1996 - wersja polska
Tytuł Materiały ogniotrwałe -- Formowane wyroby ogniotrwałe -- Pobieranie próbek i kontrola odbiorcza
Data publikacji 24-10-1996
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Wprowadza ISO 5022:1979 [IDT]
Zastępuje PN-H-12003:1975 - wersja polska
ICS 81.080