PN-H-12000:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Materiały ogniotrwałe -- Ogólna klasyfikacja wyrobów

Zakres

Podano ogólną klasyfikację wyrobów ogniotrwałych. Jako podstawę klasyfikacji przyjęto: skład chemiczny (14 typów i 29 grup wyrobów), ogniotrwałość zwykła (3 rodzaje wyrobów), porowatość (7 rodzajów wyrobów), sposób wytwarzania (3 rodzaje wyrobów) i obróbkę cieplną (4 rodzaje wyrobów)

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-12000:1987 - wersja polska
Tytuł Materiały ogniotrwałe -- Ogólna klasyfikacja wyrobów
Data publikacji 14-12-1987
Data wycofania 04-10-2006
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Zastępuje PN-H-12000:1969 - wersja polska
ICS 81.080