PN-H-04159-07:1983 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN
Analiza chemiczna rudy chromowej i materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek chromowy -- Oznaczanie zawartości pięciotlenku fosforu

Zakres

Zasada oznaczania polega na rozłożeniu próbki mieszaniną kwasów nadchlorowego i azotowego, odpędzeniu chromu w postaci chlorku chromylu, odsączeniu krzemionki, przeprowadzeniu jonów fosforanowych w żółty kompleks kwasu molibdenowanadofosforowego w środowisku kwaśnym i pomiarze absorpcji przy długości fali 450 nm lub przy użyciu filtra niebieskiego.

* wymagane pola

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04159-07:1983 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna rudy chromowej i materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek chromowy -- Oznaczanie zawartości pięciotlenku fosforu
Data publikacji 27-06-1983
Data wycofania 05-09-2014
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Zastępuje PN-H-04159:1969 - wersja polska
ICS 73.060.30, 81.080