PN-H-04156-04:1981 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Analiza chemiczna surowców i wyrobów magnezytowych i dolomitowych -- Oznaczanie zawartości tlenku glinowego

Zakres

Przeprowadzenie jonów glinowych w czerwonofiołkowy kompleks z eriochromocyjaniną R, przy pH 6, w obecności kwasu tioglikolowego i pomiar absorpcji roztworu przy długości fali 535 nm lub przy użyciu filtra zielonego.

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04156-04:1981 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna surowców i wyrobów magnezytowych i dolomitowych -- Oznaczanie zawartości tlenku glinowego
Data publikacji 23-06-1981
Data wycofania 10-11-2011
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Zastępuje PN-H-04156:1968 - wersja polska
ICS 81.080