PN-G-05100:1973 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Górnictwo odkrywkowe -- Badania laboratoryjne wytrzymałościowych własności gruntów dla potrzeb projektowania kopalń odkrywkowych -- Wytyczne wykonywania

Zakres

Ustalono wymagania, wytyczne dotyczące projektowania i lokalizacji podziemnych stałych składów materiałów wybuchowych w zakładach górniczych. Podano warunki techniczne uwzględniane i przestrzegane przy projektowaniu, budowie i użytkowaniu składów.
Określono wymagania dotyczące stałych składów, a w szczególności: lokalizacji, przewietrzania i zabezpieczeń przeciwpożarowych, instalacji elektrycznej i sygnalizacyjnej, ochrony przed rażeniem prądem elektrycznym i zabezpieczenia przed prądami błądzącymi. Podano definicje 24 terminów.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-05100:1973 - wersja polska
Tytuł Górnictwo odkrywkowe -- Badania laboratoryjne wytrzymałościowych własności gruntów dla potrzeb projektowania kopalń odkrywkowych -- Wytyczne wykonywania
Data publikacji 25-09-1973
Data wycofania 01-05-1980
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 125, Udostępniania i Eksploatacji Złóż Kopalin
ICS 01.040.73, 73.020