PN-EN ISO 6988:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 22479:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Próba z dwutlenkiem siarki z ogólną kondensacją wilgoci

Zakres

Opisano metodę oszacowania odporności materiałów lub wyrobów na działanie dwutlenku siarki z kondensacją wilgoci. Podano metodykę badań, sposób ekspozycji próbek, niezbędne stężenia dwutlenku siarki oraz wymagania dotyczące aparatury do badań

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6988:2000 - wersja polska
Tytuł Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Próba z dwutlenkiem siarki z ogólną kondensacją wilgoci
Data publikacji 29-12-2000
Data wycofania 05-12-2022
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 6988:1994 [IDT], ISO 6988:1985 [IDT]
Zastępuje PN-H-04636:1985 - wersja polska
ICS 25.220.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 22479:2022-12 - wersja angielska