PN-EN ISO 3231:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 22479:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na wilgotne atmosfery zawierające ditlenek siarki

Zakres

Ustalono metodę oznaczania odporności pojedynczej powłoki lub systemu powłokowego z farb, lakierów lub produktów podobnych na wilgotne atmosfery zawierające ditlenek siarki. Wykaz informacji dodatkowych, wymaganych dla każdego zastosowania opisanej metody, podano w załączniku A (normatywnym)

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3231:2000 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na wilgotne atmosfery zawierające ditlenek siarki
Data publikacji 21-09-2000
Data wycofania 05-12-2022
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 3231:1997 [IDT], ISO 3231:1993 [IDT]
Zastępuje PN-C-81552:1984 - wersja polska
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 22479:2022-12 - wersja angielska