PN-G-04570:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Przeróbka mechaniczna węgla kamiennego -- Zawiesiny wodno-mułowe -- Oznaczanie prędkości osadzania części stałych

Zakres

Podano metodę oznaczania prędkości osadzania ziarn ciała stałego w zawiesinach wodno-mułowych. Określono sposób pobierania i przygotowania próbki do badań i przygotowania roztworów środków flokulacyjnych stosowanych do intensyfikacji procesu osadzania części stałych w zawiesinach wodno-mułowych. Ustalono sposób wykonania oznaczania i obliczania wyniku oznaczania. W załączniku informacyjnym podano przykłady obliczeń

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-04570:1997 - wersja polska
Tytuł Przeróbka mechaniczna węgla kamiennego -- Zawiesiny wodno-mułowe -- Oznaczanie prędkości osadzania części stałych
Data publikacji 11-08-1997
Data wycofania 08-11-2023
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 226, Mechanicznej Przeróbki Węgli
ICS 73.120