PN-EN 17408:2021-02 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Oznaczanie zdolności płynięcia i właściwości użytkowych klejów lepkosprężystych z zastosowaniem reometrii oscylacyjnej

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę pomiaru charakterystyki właściwości reologicznych klejów konstrukcyjnych z zastosowaniem reometrii oscylacyjnej. Co więcej, procedura badawcza może być zastosowana do mieszaniny reaktywnej wielu składników, lub składników reaktywnych klejów w postaci pasty. Przewaga tej metody z porównaniu z pomiarami wykonywanymi przy użyciu wiskozymetru rotacyjnego polega na rozdzieleniu sprężystych i lepkich właściwości materiałów co pozwala zdefiniować właściwości lepkosprężyste. To umożliwia dokładniejszą informację o zachowaniu się materiałów przy płynięciu, a w wyniku tego lepsze zrozumienie ich właściwości przetwórczych.

Opisana metoda jest szczególnie odpowiednia w przypadku klejów napełnionych i klejów w postaci pasty. Są one często poddawane przetwarzaniu z zastosowaniem pompy automatycznej i systemów nanoszenia stosowanych w przemyśle i będą dokładnie określone pod względem ich właściwości reologicznych. Ponieważ zachowanie reologiczne klejów nieutwardzonych jest najczęściej niezależne od ich właściwości w stanie utwardzonym, dokument może również służyć do oceny klejów niekonstrukcyjnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17408:2021-02 - wersja angielska
Tytuł Oznaczanie zdolności płynięcia i właściwości użytkowych klejów lepkosprężystych z zastosowaniem reometrii oscylacyjnej
Data publikacji 25-02-2021
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 184, Klejów
Wprowadza EN 17408:2020 [IDT]
ICS 83.180