PN-ETSI EN 319 401 V2.2.1:2018-07 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Ogólne wymagania polityki dla dostawców usług zaufania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono ogólne wymagania polityki dotyczącej dostawców usług zaufania (TSP), niezależne od rodzaju TSP. Określono wymagania polityki dotyczące praktyk funkcjonowania i zarządzania TSP.
Pozostałe specyfikacje udoskonalają i rozszerzają te wymagania, które mają zastosowanie dla poszczególnych form TSP. W niniejszym dokumencie nie określono, w jaki sposób wymagania te może ocenić niezależna strona ani wymagań dotyczących informacji, które mają być udostępnione takim niezależnym oceniającym; nie określono również wymagań odnoszących się do samych oceniających.
UWAGA: Patrz ETSI EN 319 403 [i.6]: “Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Requirements for conformity assessment bodies assessing Trust Service Providers".

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 319 401 V2.2.1:2018-07 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Ogólne wymagania polityki dla dostawców usług zaufania
Data publikacji 12-07-2018
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 401 V2.2.1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 319 401 V2.1.1:2016-05 - wersja polska, PN-ETSI EN 319 401 V2.1.1:2016-05 - wersja angielska
ICS 35.240.01, 35.040.01