PN-ISO/IEC 15408-3:2016-10 - wersja angielska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 3: Komponenty uzasadnienia zaufania do zabezpieczeń

Zakres

W niniejszej części ISO/IEC 15408 zdefiniowano wymagania uzasadnienia zaufania ISO/IEC 15408. Zawiera poziomy uzasadnienia zaufania (EALs - evaluation assurance levels), które określają skalę pomiaru uzasadnienia zaufania do elementów TOE, złożone pakiety uzasadnienia zaufania (CAP – composed assurance packages), określające skalę pomiaru uzasadnienia zaufania do złożonych TOE, indywidualne komponenty uzasadnienia zaufania, z których są złożone poziomy uzasadnienia zaufania i pakiety oraz kryteria oceny PP i ST.

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 15408-3:2016-10 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 3: Komponenty uzasadnienia zaufania do zabezpieczeń
Data publikacji 25-10-2016
Liczba stron 190
Grupa cenowa XD
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza ISO/IEC 15408-3:2008 [IDT]
ICS 35.030