PN-ETSI EN 319 401 V2.1.1:2016-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 319 401 V2.2.1:2018-07 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Ogólne wymagania polityki dla dostawców usług zaufania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono ogólne wymagania polityki w odniesieniu do dostawców usług zaufania (TSP), które są niezależne od typu TSP. Określono w nim wymagania dotyczące polityki w zakresie działania i praktyk zarządzania TSP.
Pozostałe specyfikacje doprecyzowują i rozszerzają te wymagania jako mające zastosowanie do poszczególnych rodzajów TSP. W niniejszym dokumencie nie określono, w jaki sposób spełnienie określonych wymagań może być oceniane przez niezależny podmiot, w tym wymagań dotyczących informacji, które należy udostępnić takim niezależnym oceniającym lub wymagań dotyczących takich oceniających.
UWAGA: Patrz ETSI EN 319 403 [i.6]: "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Requirements for conformity assessment bodies assessing Trust Service Providers”.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 319 401 V2.1.1:2016-05 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Ogólne wymagania polityki dla dostawców usług zaufania
Data publikacji 06-05-2016
Data wycofania 12-07-2018
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 401 V2.1.1:2016 [IDT]
ICS 35.240.01, 35.040.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 319 401 V2.2.1:2018-07 - wersja angielska