PN-ETSI EN 305 200-2-1 V1.1.1:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Zarządzanie energią -- Infrastruktury eksploatacyjne -- Globalne KPI -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Lokalizacje ICT

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje wymagania dotyczące globalnego KPI do zarządzania energią (KPIEM) i jego powiązania z KPI odnoszącymi się do następujących aspektów szerokopasmowych wdrożeń w lokalizacjach ICT:
- zużycia energii;
- efektywności zadań;
- powtórnego wykorzystania energii;
- energii odnawialnej.
Te wymagania są odwzorowaniem ogólnych wymagań z ETSI EN 305 200-1
Zarządzanie energią w lokalizacjach ICT obejmuje kilka niezależnych warstw. Niniejszy dokument odnosi się do działania infrastruktur wspomagających normalne funkcjonowanie urządzeń ICT (np. dystrybucja energii zasilania, sterowanie środowiskiem, ochrona i bezpieczeństwo). Niniejszy dokument nie dotyczy innych warstw, takich jak działanie samych urządzeń ICT, sprawności wykorzystania dostępnej mocy obliczeniowej i innych warstw związanych z końcowymi usługami (np. mocy obliczeniowej wymaganej do określonych produktów) lub warstw nałożonych (np. zużycia energii na określony produkt).
Wpływ różnych źródeł energii na środowisko i zarządzanie wykracza poza zakres niniejszego dokumentu.
W niniejszym dokumencie:
- Rozdział 4 opisuje parametry energii do zasilania lokalizacji ICT, łącznie z udziałami/wykluczeniami różnych źródeł energii;
- Rozdział 5 specyfikuje wymagania dotyczące pomiarów, obliczania klasyfikacji i raportowania KPIEM.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 305 200-2-1 V1.1.1:2018-06 - wersja angielska
Tytuł Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Zarządzanie energią -- Infrastruktury eksploatacyjne -- Globalne KPI -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Lokalizacje ICT
Data publikacji 29-06-2018
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 305 200-2-1 V1.1.1:2018 [IDT]
ICS 33.020