PN-ETSI EN 303 978 V2.1.2:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca naziemnych stacji na ruchomych platformach (ESOMP), nadających w kierunku satelitów umieszczonych na orbicie geostacjonarnej, w pasmach częstotliwości od 27,5 GHz do 30,0 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do naziemnych stacji na ruchomych platformach (ESOMP) o następujących charakterystykach. • ESOMP jest przeznaczona do eksploatacji zarówno ruchomej jak i stacjonarnej. • ESOMP pracuje na różnych ruchomych platformach, takich jak pociągi, statki morskie, samoloty i inne wehikuły, co może być przyczyną chwilowych zakłóceń i przerw łącza satelitarnego. • ESOMP jest częścią sieci satelitarnej (np. gwiaździstej, kratowej lub punkt-punkt) wykorzystywanej do dystrybucji i/lub wymiany informacji. • ESOMP składa się z całego wyposażenia elektrycznego i mechanicznego, od samej anteny po interfejs z innymi urządzeniami łączności w pojeździe (zwykle jest to nazywane interfejsem naziemnym). • Częstotliwości nadawcze i odbiorcze podano w tablicy 1. Tablica 1: Pasma częstotliwości (GHz) Nadawanie (ziemia-kosmos) Od 27,50 do 30,00 Odbieranie (kosmos-ziemia) Od 17,30 do 20,20 • ESOMP nadaje w zakresie częstotliwości od 27,50 GHz do 30,00 GHz, który jest pasmem przydzielonym stacjonarnej służbie satelitarnej (FSS) (ziemia-kosmos). Jednak dąży się do tego aby ograniczyć pracę ESOMP do zakresu częstotliwości od 29,50 GHz do 30,00 GHz w pobliżu tych krajów, które mają usługi stacjonarne (FS) ulokowane w innych zakresach częstotliwości. Lokalne regulacje mogą pozwolić na pracę w tych zakresach częstotliwości. • ESOMP odbiera na jednej lub wielu częstotliwościach z zakresu od 17,30 GHz do 20,20 GHz (FSS). • ESOMP wykorzystuje polaryzację liniową lub kołową. • ESOMP pracuje poprzez satelitę geostacjonarnego (lub grono razem zlokalizowanych satelitów geostacjonarnych) odległego o co najmniej 2° od dowolnego innego satelity geostacjonarnego pracującego na tych samych częstotliwościach i pokrywającego ten sam obszar. UWAGA 1: ESOMP mogą pracować z satelitami oddalonymi o mniej niż 2° z dodatkowymi ograniczeniami eksploatacyjnymi, co wykracza poza zakres niniejszego dokumentu. • ESOMP jest przeznaczona do pracy niedozorowanej. • ESOMP jest sterowana i monitorowana przez funkcję sterowania siecią(NCF). Ta funkcja może byc wykonywana centralnie (np. dla sieci ESOMP z węzłem centralnym) lub może być wykonywana wewnątrz ESOMP do sterowania autonomicznego. NCF nie wchodzi w zakres niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument stosuje się do ESOMP z jej wyposażeniem dodatkowym i jego różnymi portami kiedy pracuje w granicach profilu środowiska eksploatacyjnego zadeklarowanego przez aplikanta i gdy jest zainstalowana zgodnie z deklaracją aplikanta lub w dokumentacji użytkowej. Intencją niniejszego dokumentu jest uwzględnienie warunków artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE (Dyrektywa RE), który stwierdza, że "….urządzenia radiowe powinny być skonstruowane tak, aby skutecznie wykorzystywały widmo radiowe i wspierały efektywne wykorzystanie widma radiowego, by możliwe było uniknięcie szkodliwych zakłóceń". UWAGA 2: Wymagania eksploatacyjne są zdefiniowane przez administracje krajowe i odpowiednie decyzje ECC. W uzupełnieniu niniejszego dokumentu inne EN, specyfikujące wymagania techniczne odnoszące się do innych części artykułu 3 dyrektywy 2014/53/UE mogą mieć zastosowanie do urządzeń z zakresu niniejszego dokumentu. UWAGA 3: Wykaz takich EN jest zamieszczony na stronie internetowej http://www.newapproach.org/.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 303 978 V2.1.2:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca naziemnych stacji na ruchomych platformach (ESOMP), nadających w kierunku satelitów umieszczonych na orbicie geostacjonarnej, w pasmach częstotliwości od 27,5 GHz do 30,0 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 05-05-2017
Liczba stron 76
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 978 V2.1.2:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 303 978 V2.1.1:2016-12 - wersja angielska
ICS 33.070.40