PN-ETSI EN 303 978 V2.1.1:2016-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 303 978 V2.1.2:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca naziemnych stacji na ruchomych platformach (ESOMP), nadających w kierunku satelitów umieszczonych na orbicie geostacjonarnej, w pasmach częstotliwości od 27,5 GHz do 30,0 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do naziemnych stacji na ruchomych platformach (ESOMP) o następujących charakterystykach.
• ESOMP jest przeznaczona do eksploatacji zarówno ruchomej jak i stacjonarnej.
• ESOMP pracuje na różnych ruchomych platformach, takich jak pociągi, statki morskie, samoloty i inne wehikuły, co może być przyczyną chwilowych zakłóceń i przerw łącza satelitarnego.
• ESOMP jest częścią sieci satelitarnej (np. gwiaździstej, kratowej lub punkt-punkt) wykorzystywanej do dystrybucji i/lub wymiany informacji.
• ESOMP składa się z całego wyposażenia elektrycznego i mechanicznego, od samej anteny po interfejs z innymi urządzeniami łączności w pojeździe (zwykle jest to nazywane interfejsem naziemnym).
• Częstotliwości nadawcze i odbiorcze podano w tablicy 1.
Tablica 1: Pasma częstotliwości (GHz)
Nadawanie (ziemia-kosmos) Od 27,50 do 30,00
Odbieranie (kosmos-ziemia) Od 17,30 do 20,20
• ESOMP nadaje w zakresie częstotliwości od 27,50 GHz do 30,00 GHz, który jest pasmem przydzielonym stacjonarnej służbie satelitarnej (FSS) (ziemia-kosmos). Jednak dąży się do tego aby ograniczyć pracę ESOMP do zakresu częstotliwości od 29,50 GHz do 30,00 GHz w pobliżu tych krajów, które mają usługi stacjonarne (FS) ulokowane w innych zakresach częstotliwości. Lokalne regulacje mogą pozwolić na pracę w tych zakresach częstotliwości.
• ESOMP odbiera na jednej lub wielu częstotliwościach z zakresu od 17,30 GHz do 20,20 GHz (FSS).
• ESOMP wykorzystuje polaryzację liniową lub kołową.
• ESOMP pracuje poprzez satelitę geostacjonarnego (lub grono razem zlokalizowanych satelitów geostacjonarnych) odległego o co najmniej 2° od dowolnego innego satelity geostacjonarnego pracującego na tych samych częstotliwościach i pokrywającego ten sam obszar.
UWAGA 1: ESOMP mogą pracować z satelitami oddalonymi o mniej niż 2° z dodatkowymi ograniczeniami eksploatacyjnymi, co wykracza poza zakres niniejszego dokumentu.
• ESOMP jest przeznaczona do pracy niedozorowanej.
• ESOMP jest sterowana i monitorowana przez funkcję sterowania siecią(NCF). Ta funkcja może byc wykonywana centralnie (np. dla sieci ESOMP z węzłem centralnym) lub może być wykonywana wewnątrz ESOMP do sterowania autonomicznego. NCF nie wchodzi w zakres niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument stosuje się do ESOMP z jej wyposażeniem dodatkowym i jego różnymi portami kiedy pracuje w granicach profilu środowiska eksploatacyjnego zadeklarowanego przez aplikanta i gdy jest zainstalowana zgodnie z deklaracją aplikanta lub w dokumentacji użytkowej.
Intencją niniejszego dokumentu jest uwzględnienie warunków artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE (Dyrektywa RE), który stwierdza, że "….urządzenia radiowe powinny być skonstruowane tak, aby skutecznie wykorzystywały widmo radiowe i wspierały efektywne wykorzystanie widma radiowego, by możliwe było uniknięcie szkodliwych zakłóceń".
UWAGA 2: Wymagania eksploatacyjne są zdefiniowane przez administracje krajowe i odpowiednie decyzje ECC.
W uzupełnieniu niniejszego dokumentu inne EN, specyfikujące wymagania techniczne odnoszące się do innych części artykułu 3 dyrektywy 2014/53/UE mogą mieć zastosowanie do urządzeń z zakresu niniejszego dokumentu.
UWAGA 3: Wykaz takich EN jest zamieszczony na stronie internetowej http://www.newapproach.org/.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 303 978 V2.1.1:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca naziemnych stacji na ruchomych platformach (ESOMP), nadających w kierunku satelitów umieszczonych na orbicie geostacjonarnej, w pasmach częstotliwości od 27,5 GHz do 30,0 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 02-12-2016
Data wycofania 05-05-2017
Liczba stron 75
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 978 V2.1.1:2016 [IDT]
ICS 33.070.40
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 303 978 V2.1.2:2017-05 - wersja angielska