PN-ETSI EN 303 454 V1.1.1:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Czujniki wykrywania metali i przedmiotów pracujące w zakresie od 1 kHz do 148,5 kHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów czujników do wykrywania metali i przedmiotów pracujących w zakresie częstotliwości od 1 kHz do 148,5 kHz.
Niniejszy dokument pokrywa zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE pod warunkami podanymi w załączniku A.
Rozmiar pętli indukcyjnych rozpatrywanych w niniejszym dokumencie jest ograniczony do 3 m2.
Niniejszy dokument nie obejmuje innych urządzeń wykorzystujących zakres częstotliwości poniżej 148,5 kHz, np. ETSI EN 303 348 (Pętle indukcyjne dla niedosłyszących w zakresie od 0 Hz do 20 kHz), ETSI EN 303 447 (Indukcyjne roboty koszące).
Rodzaje urządzeń radiowych objętych niniejszą normą mogą pracować w całym albo w części podanego poniżej pasma.
Dopuszczalny zakres pracy:
Nadawanie 1 kHz do 148,5 kHz
Odbiór 1 kHz do 148,5 kHz
UWAGA: Należy zauważyć, ze zakres częstotliwości pomiędzy 9 kHz i 148,5 kHz jest szeroko zharmonizowany w UE w odniesieniu do indukcyjnych urządzeń bliskiego zasięgu zgodnie z dyrektywą 2013/752/UE.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 303 454 V1.1.1:2018-06 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Czujniki wykrywania metali i przedmiotów pracujące w zakresie od 1 kHz do 148,5 kHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 29-06-2018
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 454 V1.1.1:2018 [IDT]
ICS 33.020, 33.060.20