PN-ETSI EN 303 471 V1.1.1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Metodyka pomiaru i wskaźniki efektywności energetycznej dla wirtualizacji funkcji sieci (NFV)

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje metody i miary do określenia efektywności aplikacji wirtualizacji funkcji sieci (NFV) oraz skojarzonej z nimi infrastruktury, gdy ta infrastruktura jest zaimplementowana poza granicami obsługiwanych przez nią stacjonarnych, kablowych i ruchomych sieci dostępowych.
Niniejszy dokument:
• rozszerza kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) zawarte w ETSI EN 305 200-2-2 (stacjonarne sieci dostępowe) i ETSI EN 305 200 2 3 (ruchome sieci dostępowe) do oceny wpływu NFV, w przypadku jej zastosowania do tych sieci jak to opisano w ETSI GR NFV 001.
• nie uwzględnia oceny zaoszczędzonej energii przez zastosowanie NFV, gdyż może nie być czasowo znaczonego porównania infrastruktury eksploatacyjnej, której funkcje zostały przeniesione do środowiska zwirtualizowanego.
UWAGA: W sieci ICT (np. sieci stacjonarnej) zawierającej wiele sieciowych węzłów dystrybucyjnych (NDN) z różnymi poziomami obciążenia nie jest oczywiste, że zawsze będą korzyści w zużyciu energii – bardziej odpowiednia może być elastyczność sieciowa i eksploatacyjna (jak ograniczone utrzymanie lub zwiększona niezawodność).
Niniejszy dokument:
• nie odnosi się do eksploatacyjnej efektywności energetycznej określonych urządzeń technik informacyjnych (ITE), takich jak serwery, które mogą realizować usługi NFV. Takich spraw dotyczą inne dokumenty ETSI EN (np. ETSI EN 303 470).
• nie specyfikuje oceny ogólnej efektywności implementacji NFV, choć zawiera, w załączniku informacyjnym, informacje odnoszące się do technicznych etapów wymaganych do tego, a które powinny być uwzględnione w przyszłej wersji niniejszego dokumentu.
Wyspecyfikowane KPI są przede wszystkim przeznaczone do analizy zmian – nie pozwalają na porównanie pojedynczych implementacji NFV, chyba, że warunki eksploatacji są „podobne”.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 303 471 V1.1.1:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Inżynieria środowiskowa (EE) -- Metodyka pomiaru i wskaźniki efektywności energetycznej dla wirtualizacji funkcji sieci (NFV)
Data publikacji 30-07-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 471 V1.1.1:2019 [IDT]
ICS 33.020