PN-ETSI EN 303 520 V1.1.1:2019-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 303 520 V1.2.1:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia medyczne ultra małej mocy (ULP) z bezprzewodową kapsułką endoskopową pracujące w zakresie częstotliwości od 430 MHz do 440 MHz -- Zharmonizowana norma określająca wymagania dostępu do widma radiowego

Zakres

Niniejszy dokument określa charakterystyki techniczne i metody pomiarów dla bezprzewodowej kapsułkowej endoskopii ultra małej mocy (nadajniki z kamerą CCam i skojarzone odbiorniki danych DR), pracujące w wyznaczonym zakresie częstotliwości od 430 MHz do 440 MHz, jak opisano w ETSI TR 103 451 [i.3].
Możliwa transmisja zwrotna RF od DR do CCam (downlink) w celu sterowania i kontroli, jeżeli jest realizowana, znajduje się poza zakresem niniejszego dokumentu.
UWAGA: Wzajemne związki pomiędzy niniejszym dokumentem i zasadniczymi wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy 2024/53/UE [i.2] są podane w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 303 520 V1.1.1:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia medyczne ultra małej mocy (ULP) z bezprzewodową kapsułką endoskopową pracujące w zakresie częstotliwości od 430 MHz do 440 MHz -- Zharmonizowana norma określająca wymagania dostępu do widma radiowego
Data publikacji 18-01-2019
Data wycofania 13-12-2019
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 520 V1.1.1:2018 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 33.020
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 303 520 V1.2.1:2019-12 - wersja angielska