PN-ETSI EN 303 520 V1.2.1:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia bezprzewodowej kapsułkowej endoskopii medycznej ultramałej mocy (ULP) pracujące w zakresie częstotliwości od 430 MHz do 440 MHz --Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono charakterystyki techniczne i metody pomiarów dotyczące bezprzewodowej kapsułkowej endoskopii ultramałej mocy (nadajniki CCam i powiązane odbiorniki DR), pracującej w wyznaczonym zakresie częstotliwości od 430 MHz do 440 MHz, jak wskazano
w ETSI TR 103 451 [i.3].
Możliwy kanał transmisji zwrotnej RF (łącze w dół) od DR do CCam w celu sygnalizacji sterowania i kontroli, jeżeli jest realizowany, znajduje się poza zakresem niniejszego dokumentu.
UWAGA: Powiązanie niniejszego dokumentu z zasadniczymi wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE [i.2] podano w Załączniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ETSI EN 303 520 V1.2.1:2019-12/Ap1:2020-11E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer normy PN-ETSI EN 303 520 V1.2.1:2019-12 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia bezprzewodowej kapsułkowej endoskopii medycznej ultramałej mocy (ULP) pracujące w zakresie częstotliwości od 430 MHz do 440 MHz --Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego
Data publikacji 13-12-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 520 V1.2.1:2019 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 303 520 V1.1.1:2019-01 - wersja angielska
ICS 33.020
Elementy dodatkowe PN-ETSI EN 303 520 V1.2.1:2019-12/Ap1:2020-11E