PN-ETSI EN 302 372 V2.1.1:2017-07 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radarowe sondujące poziom w zbiornikach (TLPR) pracujące w zakresach częstotliwości od 4,5 GHz do 7 GHz, od 8,5 GHz do 10,6 GHz, od 24,05 GHz do 27 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń następujących rodzajów: Różnych zastosowań urządzeń radarowych sondujących poziom w zbiornikach (TLPR) opartych na impulsach RF, FMCW lub podobnych technikach szerokopasmowych. Urządzenia radiowe TLPR mogą pracować w całym albo w części pasm podanych w tablicy 1. Tablica 1.Dozwolone pasma częstotliwości TLPR [i.7] Przydzielone pasma częstotliwości dla TLPR (GHz) Nadawanie i odbiór 4,5 do 7 Nadawanie i odbiór 8,5 do 10,6 Nadawanie i odbiór 24,05 do 27 Nadawanie i odbiór 57 do 64 Nadawanie i odbiór 75 do 85 Niniejszy dokument zawiera wymagania mające na celu zademonstrowanie, że urządzenia radiowe zarówno skutecznie wykorzystują jak i wspierają efektywne wykorzystanie widma radiowego w celu unikania szkodliwych zakłóceń. Tablica 1 przedstawia listę pasm częstotliwości przydzielonych dla TLPR Decyzją 2013/752 [i.7] i CEPT/ERC Recommendation 70-03 [i.1] aktualnych w czasie publikacji niniejszego dokumentu. TLPR są wykorzystywane do pomiaru poziomu w zbiornikach i mają zastosowanie w wielu przemysłach w procesach kontroli i pomiaru ilości różnych substancji ( w większości cieczy lub granulatów). TLPR mają szeroki zakres zastosowań takich jak procesy kontrolne, pomiary w celach rozliczeniowych (pomiary legalizacyjne), monitorowanie wody i innych cieczy, zapobieganie przelewaniu i inne zastosowania przemysłowe. Główne cele stosowania TLPR to: -wzrost niezawodności przez zapobieganie wypadkom, -wzrost wydajności przemysłowej, jakości i kontroli procesów, -ulepszenie warunków środowiskowych w procesach produkcyjnych. Niniejszy dokument stosuje się do TLPR promieniujących sygnały RF w kierunku powierzchni substancji zawartej w zamkniętym zbiorniku. Każde promieniowanie na zewnątrz zbiornika jest powodowane przenikaniem i jest traktowane jako emisja niezamierzona. Niniejszy dokument może nie obejmować wszystkich parametrów, które mogą być wymagane przez użytkownika ani tych, które odpowiadają osiągalnemu optymalnemu działaniu. Dokument stosuje się wyłącznie do TLPR wyposażonych w anteny dedykowane, TLPR zawsze składa się z zestawu nadajnika i odbiornika ,które są używane z antenami zintegrowanymi lub dedykowanymi. Urządzenia TLPR mają profesjonalne zastosowanie , których instalacja i konserwacja jest wykonywana wyłącznie przez specjalnie przeszkolone osoby. Zakres jest ograniczony do TLPR pracujących jako urządzenia bliskiego zasięgu (SRD), które są instalowane w zamkniętych zbiornikach metalowych lub wykonanych ze wzmocnionego betonu lub podobnych zamkniętych strukturach wykonanych z materiału o podobnym tłumieniu, wypełnionych masą, cieczą lub proszkiem. Zastosowania TLPR zgodne z zakresem niniejszego dokumentu nie obejmują celów komunikacyjnych. Wykorzystanie zgodne z zamierzeniami wyklucza promieniowanie do wolnej przestrzeni.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 372 V2.1.1:2017-07 - wersja polska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radarowe sondujące poziom w zbiornikach (TLPR) pracujące w zakresach częstotliwości od 4,5 GHz do 7 GHz, od 8,5 GHz do 10,6 GHz, od 24,05 GHz do 27 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 26-10-2018
Liczba stron 96
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 372 V2.1.1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 302 372-1 V1.2.1:2011 - wersja angielska, PN-ETSI EN 302 372-2 V1.2.1:2011 - wersja angielska
ICS 33.060.20