PN-ETSI EN 302 291-2 V1.1.1:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia indukcyjnej transmisji danych na bardzo bliskie odległości pracujące na częstotliwości 13,56 MHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Podano wymagania techniczne dla części nadawczej i odbiorczej urządzeń indukcyjnej transmisji danych oraz wskazano normy określające wartości graniczne i metody pomiarowe dla wyspecyfikowanych parametrów. Podano również sposób interpretacji wyników pomiarów

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 291-2 V1.1.1:2006 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia indukcyjnej transmisji danych na bardzo bliskie odległości pracujące na częstotliwości 13,56 MHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 11-10-2006
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 291-2 V1.1.1:2005 [IDT]
ICS 33.100.01