PN-ETSI EN 302 245 V2.1.1:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Urządzenia nadawcze systemu światowej radiofonii cyfrowej (DRM) -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów urządzeń nadawczych systemu światowego radiofonii cyfrowej (DRM) pracujących w paśmie LF, paśmie MF, paśmie HF i VHF.
UWAGA: Powiązania pomiędzy niniejszym dokumentem i zasadniczymi wymaganiami artykułu 3.2 Dyrektywy 2914/53/UE [i.1] podano w załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 245 V2.1.1:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia nadawcze systemu światowej radiofonii cyfrowej (DRM) -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego
Data publikacji 28-11-2018
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 245 V2.1.1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 245-1 V1.1.1:2008 - wersja angielska, PN-ETSI EN 302 245-2 V1.1.1:2007 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.100.01