PN-ETSI EN 302 245-2 V1.1.1:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 245 V2.1.1:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia nadawcze radiofonii cyfrowej standardu DRM -- Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Podano wymagania techniczne dla urządzeń nadawczych naziemnej radiofonii cyfrowej standardu DRM pracujących w zharmonizowanych dla naziemnej radiofonii cyfrowej zakresach częstotliwości: LF, MF i HF, dotyczące racjonalnego wykorzystania widma częstotliwości i kompatybilności elektromagnetycznej. Określono graniczne wartości emisji szkodliwych i emisji pozapasmowych dla portu antenowego w warunkach wejściowych i po przestrojeniu nadajnika oraz emisji z innych portów obudowy. Opisano warunki i metody przeprowadzania pomiarów

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 245-2 V1.1.1:2007 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia nadawcze radiofonii cyfrowej standardu DRM -- Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 12-06-2007
Data wycofania 28-11-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 245-2 V1.1.1:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 33.060.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 245 V2.1.1:2018-11 - wersja angielska