PN-ETSI EN 302 245 V2.2.1:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Urządzenia nadawcze systemu światowej radiofonii cyfrowej (DRM) -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów urządzeń nadawczych systemu światowego radiofonii cyfrowej (DRM) pracujących w paśmie LF, paśmie MF, paśmie HF i VHF.
UWAGA: Powiązania pomiędzy niniejszym dokumentem i zasadniczymi wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE [i.1] podano w Załączniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 245 V2.2.1:2023-02 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia nadawcze systemu światowej radiofonii cyfrowej (DRM) -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego
Data publikacji 07-02-2023
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 245 V2.2.1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 245 V2.1.1:2018-11 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.100.01