PN-ETSI EN 302 208 V3.1.1:2016-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 208 V3.3.1:2021-04 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Urządzenia do identyfikacji radiowej pracujące w paśmie częstotliwości od 865 MHz do 868 MHz z poziomami mocy do 2 W oraz w paśmie częstotliwości od 915 MHz do 921 MHz z poziomami mocy do 4 W -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument podaje minimalne parametry uważane za konieczne dla najlepszego wykorzystania dostępnych częstotliwości. Niniejszy dokument może nie obejmować wszystkich parametrów , które mogą być wymagane przez użytkownika ani tych, które odpowiadają osiągalnemu optymalnemu działaniu. Urządzenia do identyfikacji radiowej objęte niniejszym dokumentem są z definicji uważane za urządzenia bliskiego zasięgu. Dla tych urządzeń maksymalna moc w paśmie od 865 MHz do 868 MHz wynosi 2W e.r.p. a w paśmie od 915 MHz do 921MHz wynosi 4 W e.r.p. Warunki korzystania, przez RFID, z pasma od 865 MHz do 868 MHz są zharmonizowane w UE, zgodnie z 2006/804/WE [i.12]. Należy zauważyć, że pasmo częstotliwości od 915 MHz do 921 MHz ma jedynie ograniczony status wdrożeniowy wewnątrz Unii Europejskiej i krajów CEPT. Przegląd krajów , w których to pasmo wdrożono podaje załącznik 1 do ERC/REC 70-03 [i.9]. Niniejszy dokument odnosi się do czytników i znaczników RFID działających razem jako system. Dla każdego z wymienionych pasm dla czytników dostępne są cztery kanały większej mocy. Znaczniki odpowiadają modulowanym sygnałem głównie w przyległych kanałach małej mocy. Czytniki mogą być wyposażone albo w anteny zintegrowane albo anteny zewnętrzne. Rodzaje urządzeń objęte niniejszą normą są następujące: • czytniki stacjonarne; • czytniki przenośne; • znaczniki bez baterii; • znaczniki wspomagane z baterii; • znaczniki z zasilaniem bateryjnym Urządzenia te mają możliwośc pracy w podanych poniżej zakresach częstotliwości: Kanał nadawania czytnika 4 865,6 MHz do 865,8 MHz Kanał nadawania czytnika 7 866,2 MHz do 866,4 MHz Kanał nadawania czytnika 10 866,8 MHz do 867,0 MHz Kanał nadawania czytnika 13 867,4 MHz do 867,6 MHz Odbiór czytnika 865,2 MHz to 868,0 MHz Odbiór i nadawanie znacznika 865,2 MHz do 868,0 MHz Kanał nadawania czytnika 3 916,1 MHz do 916,5 MHz Kanał nadawania czytnika 6 917,3 MHz do 917,7 MHz Kanał nadawania czytnika 9 918,5 MHz do 918,9 MHz Kanał nadawania czytnika 12 919,7 MHz do 920,1 MHz Odbiór czytnika 915,3 MHz do 925,0 MHz Odbiór i nadawanie znacznika 915,3 MHz do 920,9 MHz Niniejszy dokument zawiera wymagania dla wykazania, że urządzenia radiowe zarówno skutecznie wykorzystują widmo radiowe jak i wspierają jego efektywne wykorzystanie w celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 208 V3.1.1:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia do identyfikacji radiowej pracujące w paśmie częstotliwości od 865 MHz do 868 MHz z poziomami mocy do 2 W oraz w paśmie częstotliwości od 915 MHz do 921 MHz z poziomami mocy do 4 W -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 30-12-2016
Data wycofania 19-04-2021
Liczba stron 71
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 208 V3.1.1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 33.060.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 208 V3.3.1:2021-04 - wersja angielska