PN-ETSI EN 302 208 V3.3.1:2021-04 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Urządzenia do identyfikacji radiowej pracujące w paśmie częstotliwości od 865 MHz do 868 MHz z poziomami mocy do 2 W oraz w paśmie częstotliwości od 915 MHz do 921 MHz z poziomami mocy do 4 W -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów urządzeń do identyfikacji radiowej (RFID) stosowanych w zakresach częstotliwości 865 MHz do 868 MHz i 915 MHz do 921 MHz.
Dla tych urządzeń maksymalny poziom mocy wynosi 2 W e.r.p. w paśmie częstotliwości 865 MHz do 868 MHz i 4 W e.r.p. w paśmie częstotliwości 915 MHz do 921 MHz.
UWAGA 1: Termin pasmo częstotliwości jest zazwyczaj stosowany w odniesieniu do pasm dedykowanych jak opisano w CEPT/ERC/REC 70-03 [i.9], podczas gdy termin zakres częstotliwości jest używany w innych przypadkach.
. Warunki użytkowania częstotliwości przez RFID, są szeroko zharmonizowane w UE, w paśmie 865 MHz do 868 MHz zgodnie z [i.15] i w paśmie częstotliwości 915 MHz do 921 MHz zgodnie z [i.14].
Zgodnie z [i.14] wymaga się, aby państwa członkowskie EU wdrożyły jedynie 3 kanały w paśmie 915 MHz do 921 MHz.
Należy zauważyć, że pasmo częstotliwości 915 MHz do 921 MHz ma jedynie ograniczony status wdrożeniowy wewnątrz Unii Europejskiej i krajów CEPT. Przegląd krajów , w których to pasmo wdrożono podaje Załącznik 1 do CEPTERC/REC 70-03 [i.9].
Niniejszy dokument odnosi się do czytników i znaczników RFID działających razem jako system. Dla każdego z wymienionych pasm, dla czytników dostępnych jest wiele kanałów dużej mocy. Znaczniki odpowiadają modulowanym sygnałem głównie w przyległych kanałach małej mocy.
Czytniki mogą być stosowane zarówno z antenami zintegrowanymi lub zewnętrznymi. Rodzaje urządzeń objęte niniejszą normą są następujące: • czytniki stacjonarne; • czytniki przenośne; • znaczniki bez baterii; • znaczniki wspomagane z baterii; • znaczniki z zasilaniem bateryjnym
Urządzenia te mają możliwość pracy w zakresach częstotliwości: podanych w Tablicy 1 i Tablicy 2.
Niniejszy dokument zawiera wymagania dla wykazania, że te specyficzne urządzenia radiowe zarówno skutecznie wykorzystują widmo radiowe jak i wspierają jego efektywne wykorzystanie w celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń.
UWAGA 2: Powiązania pomiędzy niniejszym dokumentem i zasadniczymi wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/EU [i.3] są podane w Załączniku A.

.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 208 V3.3.1:2021-04 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia do identyfikacji radiowej pracujące w paśmie częstotliwości od 865 MHz do 868 MHz z poziomami mocy do 2 W oraz w paśmie częstotliwości od 915 MHz do 921 MHz z poziomami mocy do 4 W -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego
Data publikacji 19-04-2021
Liczba stron 77
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 208 V3.3.1:2020 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 302 208 V3.1.1:2016-12 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.100.01