PN-ETSI EN 302 066 V2.2.1:2021-02 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia do radiowego próbkowania gruntu i ścian (GPR/WPR) -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania dla systemów obrazowania w zastosowaniach radaru do próbkowania gruntu i ścian. Radary do próbkowaniu gruntu (GPR) i radary do próbkowania ścian (WPR) są stosowane przy wyszukiwaniach i badaniach. Zakres normy jest ograniczony do radarów GPR i WPR , których systemy obrazowania są skonstruowane do pracy w bezpośrednim kontakcie lub bezpośrednio blisko gruntu lub ściany z emisjami skierowanymi na te elementy ( np. z użyciem do pomiarów czujnika zbliżeniowego lub zastosowaniem odległości pomiarowej narzuconej przez mechaniczną konstrukcję systemów).
Niniejszy dokument nie obejmuje radarów w zastosowaniach lotniczych i kosmicznych.
Niniejszy dokument nie obejmuje radarów GPR/WPR w zastosowaniach komunikacyjnych i zamierzony sygnał nie jest promieniowany do wolnej przestrzeni.
Emisje wynikające z działania systemów obrazowania GPR/WPR są definiowane jako emisje promieniowane we wszystkich kierunkach powyżej gruntu obejmując bezpośrednie emisje z struktury obudowy urządzenia i emisje odbite albo przenikające sprawdzane środowisko (wymienione w ECC/DEC/(06)08 [i.2] i w niniejszym dokumencie jako „emisje niepożądane”); emisje te zależne są od warunków pracy i mają znaczenie jedynie jeśli GPR/WPR są sprzężone z badanym materiałem.
Rysunek 1 normy obrazuje scenariusz ,który należy rozważyć w odniesieniu do emisji promieniowanych do przestrzeni przez GPR/WPR.
UWAGA 1: Urządzenia objęte niniejszym dokumentem powinny być obsługiwane przez kompetentny profesjonalny personel.
Niniejszy dokument stosuje się do:
1) radarów do próbkowania gruntu (GPR) pracujących w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 12,4 GHz, promieniujących ku dołowi w grunt.
2) radarów do próbkowania ścian”(WPR) pracujących w zakresie od 30 MHz do 12,4 GHz promieniujących bezpośrednio w „ścianę”. Ta „ściana” jest materiałem budowlanym, częścią mostu, ścianą kopalni lub inną fizyczną strukturą , która absorbuje znacząca część energii sygnału transmitowanego przez radar. Urządzenia te mogą zarówno: 1) być wyposażone w antenę zintegrowaną bez łącza antenowego, lub 2) używać różne głowice obrazowania (anteny) z łączem antenowym, aby umożliwić działanie z różnymi szerokościami pasm częstotliwości.
UWAGA 2: Urządzenia objęte niniejszym dokumentem pracują w zgodzie z ECC/DEC906)08 [i.2].
Te rodzaje urządzeń radiowych są zdolne do pracy we wszystkich pasmach albo częściach pasm częstotliwości podanych w Tablicy 1.
Tablica 1 Dozwolone zakresy pracy
Nadawanie od 30 MHz do 12,4 GHz
Odbiór od 30 MHz do 12,4 GHz
UWAGA 1: Należy spełnić wymagania dotyczące wartości granicznych podanych w tablicy 2 rozdział 4.3.4 .
UWAGA 2: Warunki wykorzystania częstotliwości dla GPR/WPR nie są w pełni zharmonizowane w UE i CEPT. Niektóre Krajowe Urzędy Regulacyjne (NRAs) mogą nie określać ogólnych przydziałów częstotliwości dla GPR/WPR i mogą wymagać indywidualnych licencji (np. rejestracji użytkowników urządzeń) Załącznik 2 ECC/DEC/(06)08 [i.2] zawiera pewne wskazówki dla administracji w tym temacie
UWAGA 3: Powiązania pomiędzy niniejszym dokumentem i zasadniczymi wymaganiami artykułu 3.2 Dyrektywy 2014/53/EU są podane w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 066 V2.2.1:2021-02 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia do radiowego próbkowania gruntu i ścian (GPR/WPR) -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego
Data publikacji 11-02-2021
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 066 V2.2.1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 066 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska
ICS 33.060.20