PN-ETSI EN 302 066 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 066 V2.2.1:2021-02 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Systemy obrazowania w zastosowaniach radaru do próbkowania gruntu i ścian (GPR/WPR) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument podaje wymagania dla systemów obrazowania w zastosowaniach radaru do próbkowania gruntu i ścian. Radary do próbkowaniu gruntu (GPR) i radary do próbkowania ścian (WPR) są stosowane przy wyszukiwaniach i badaniach. Zakres normy jest ograniczony do radarów GPR i WPR , których systemy są bezpośrednio blisko badanych materiałów. Nie obejmuje radarów w zastosowaniach lotniczych i kosmicznych. Niniejszy dokument nie obejmuje radarów GPR/WPR w zastosowaniach komunikacyjnych i zamierzony sygnał nie jest promieniowany do wolnej przestrzeni. UWAGA: Urządzenia objęte niniejszym dokumentem powinny być obsługiwane przez kompetentny profesjonalny personel. Niniejszy dokument stosuje się do: 1) radarów do próbkowania gruntu (GPR) pracujących w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 12,4 GHz, promieniujących ku dołowi w grunt. 2) radarów do próbkowania ścian”(WPR) pracujących w zakresie od 30 MHz do 12,4 GHz promieniujących bezpośrednio w „ścianę”. Ta „ściana” jest materiałem budowlanym, częścią mostu, ścianą kopalni lub inną fizyczną strukturą , która absorbuje znacząca część energii sygnału transmitowanego przez radar. Urządzenia te mogą zarówno: 1) być wyposażone w antenę zintegrowaną bez łącza antenowego, lub 2) używać różne głowice obrazowania (anteny) z łączem antenowym, aby umożliwić działanie z różnymi szerokościami pasm częstotliwości. Urządzenia objęte niniejszym dokumentem pracują w zgodzie z ECC/DEC906)08 "ECC Decision of 1 December 2006 on the conditions for use of the radio spectrum by Ground- and Wall- Probing Radar (GPR/WPR) imaging systems" [i.2]. Te rodzaje urządzeń radiowych są zdolne do pracy we wszystkich pasmach albo częściach pasm częstotliwości podanych w Tablicy 1. Tablica 1 Dozwolone zakresy pracy Nadawanie od 30 MHz do 12,4 GHz Odbiór od 30 MHz do 12,4 GHz UWAGA 1: Należy spełnić wymagania dotyczące wartości granicznych podanych w tablicy 2 rozdział 4.3.4 . UWAGA 2: Warunki wykorzystania częstotliwości dla GPR/WPR radarów nie są w pełni zharmonizowane w UE i CEPT. Niektóre Krajowe Urzędy Regulacyjne (NRAs) mogą nie określać ogólnych przydziałów częstotliwości dla GPR/WPR i mogą wymagać indywidualnych licencji (np. rejestracji użytkowników urządzeń) Załącznik 2 dokumentu [i.2] zawiera pewne wskazówki dla administracji w tym temacie.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 066 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Systemy obrazowania w zastosowaniach radaru do próbkowania gruntu i ścian (GPR/WPR) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 04-07-2017
Data wycofania 11-02-2021
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 066 V2.1.1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 066-1 V1.2.1:2008 - wersja angielska, PN-ETSI EN 302 066-2 V1.2.1:2008 - wersja angielska
ICS 33.060.20
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 066 V2.2.1:2021-02 - wersja angielska