PN-EN 61000-4-2:1999/A2:2002 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne -- Podstawowa publikacja EMC

Zakres

Dodano opis metody badań sprzętu nie uziemianego, ustawianego na stole oraz na podłodze, zmieniono sposób powodowania wyładowań bezpośrednio do urządzenia badanego oraz zmieniono rozdziały dotyczące oceny badań i sprawozdania z badań

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-2:1999/A2:2002 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne -- Podstawowa publikacja EMC
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 25-09-2007
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-2:1995/A2:2001 [IDT], IEC 61000-4-2:1995/AMD2:2000 [IDT]
ICS 33.100.20