PN-ISO/IEC 9796-3:2009 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Schematy podpisu cyfrowego z odtwarzaniem wiadomości -- Część 3: Mechanizmy oparte na logarytmie dyskretnym

Zakres

Wyspecyfikowano sześć schematów podpisu cyfrowego z odzyskaniem wiadomości. Bezpieczeństwo tych schematów opiera się na trudności rozwiązania problemu logarytmu dyskretnego, który zdefiniowano w ciele skończonym lub na krzywej eliptycznej nad ciałem skończonym

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 9796-3:2009 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Schematy podpisu cyfrowego z odtwarzaniem wiadomości -- Część 3: Mechanizmy oparte na logarytmie dyskretnym
Data publikacji 19-06-2009
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza ISO/IEC 9796-3:2006 [IDT]
ICS 35.030