PN-ETSI EN 302 065-4 V1.1.1:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/EU -- Część 4: Urządzenia do badania materiałów wykorzystujące technikę UWB w zakresie poniżej 10,6 GHz

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania dotyczące urządzeń stosowanych do badania materiałów wykorzystujących technikę UBW i pracujących w całym lub w części pasma częstotliwości od 2,2 GHz do 8,5 GHz. Dodatkowo dokument określa zredukowane emisje w zakresach 0,96 GHz to 2,2 GHz and 8,5 GHz to 10,6 GHz. Niniejszy dokument stosuje się do: 1) Urządzeń do badania materiałów: urządzeń umożliwiających stosowanie radiookreślania przeznaczonego do wykrywania lokalizacji przedmiotów wewnątrz danej struktury lub do określania fizycznych właściwości materiałów. 2) Urządzeń wyposażonych w niewymienialną przez użytkownika antenę. 3) Następujących głównych kategorii urządzeń: a) z czujnikami do materiałów nie stałych. b) z czujnikami do nie stałych materiałów budowlanych, c)z czujnikami do materiałów stałych. Niniejszy dokument nie stosuje się do: -urządzeń UBW do komunikacji, -urządzeń radarowych do próbkowania gruntu i ścian, -urządzeń do obrazowania radarowego poprzez ściany, -urządzeń do sondowania poziomu w zbiornikach. Urządzenia objęte niniejszym dokumentem pracują w zgodzie z ECC/DEC(07)01 [i.7] i Decyzją Komisji 2014/702/EU [i.12]. Te rodzaje urządzeń radiowych mogą pracować w części lub całym paśmie częstotliwości podanym w tablicy 1 Tablica 1.Dozwolone zakresy pracy [i.12] Zamierzone zakresy pracy Nadawanie 2,2 GHz do 8,5 GHz Odbiór 2,2 GHz do 8,5 GHz Dozwolone zakresy pracy Nadawanie 30 MHz do 10,6 GHz Odbiór 30 MHz do 10,6 GHz UWAGA : Urządzenia radiowe UWB mogą pracować poza zamierzonymi zakresami pracy wewnątrz dozwolonego zakresu pod warunkiem, że spełnione są wymagania dotyczące wartości granicznych określone w rozdziale 4.3.2 i 4.3.4.2 , tablica 2 albo tablica 3.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 065-4 V1.1.1:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/EU -- Część 4: Urządzenia do badania materiałów wykorzystujące technikę UWB w zakresie poniżej 10,6 GHz
Data publikacji 30-05-2017
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 065-4 V1.1.1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 33.060.20