PN-ETSI EN 301 489-35 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 489-35 V2.2.1:2019-11 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 35: Szczegółowe wymagania dotyczące aktywnych implantów medycznych małej mocy (LP-AMI) pracujących w pasmach 2 483,5 MHz do 2 500 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument, wraz z ETSI EN 301 489-1, zawiera ocenę w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) wszystkich radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych stanowiących wyposażenie aktywnych implantów medycznych małej mocy (LP-AMIs) oraz skojarzonych z nimi urządzeń peryferyjnych (LP-AMI-P). Niniejszy dokument zawiera wymagania EMC w odniesieniu do funkcji radiowych LP-AMI oraz skojarzonych urządzeń peryferyjnych (LP-AMI-P). W niniejszym dokumencie nie są uwzględnione parametry techniczne dotyczące portu antenowego i emisji portu obudowy systemu radiowego LP-AMI i skojarzonych urządzeń peryferyjnych (LP-AMI-P). Takie parametry techniczne są przedstawione w odpowiednich normach wyrobów dotyczących efektywnego wykorzystania widma radiowego. Niniejszy dokument określa wymagane warunki badań i kryteria oceny działania dla LP-AMI i skojarzonych urządzeń peryferyjnych (LP-AMI-P). Definicje rodzajów LP-AMI i P-AMI-P objętych niniejszym dokumentem podano w załączniku B. W przypadku różnic (na przykład w sprawie szczególnych warunków, definicji, skrótów) pomiędzy niniejszym dokumentem a ETSI EN 301 489-1, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym dokumencie. Klasyfikacja środowiskowa i wymagania dotyczące emisji i odporności stosowane w niniejszym dokumencie są przedstawione w ETSI EN 301 489-1, z wyjątkiem szczególnych warunków zawartych w niniejszym dokumencie. Niniejszy dokument, wraz z ETSI EN 301 489-1, zawiera wymagania pozwalające wykazać odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej określony w dyrektywie 2014/53/UE.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 489-35 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 35: Szczegółowe wymagania dotyczące aktywnych implantów medycznych małej mocy (LP-AMI) pracujących w pasmach 2 483,5 MHz do 2 500 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 04-07-2017
Data wycofania 14-11-2019
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 489-35 V2.1.1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 301 489-35 V1.1.2:2014-05 - wersja angielska, PN-ETSI EN 301 489-35 V1.1.2:2014-05 - wersja polska
ICS 33.100.10
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 489-35 V2.2.1:2019-11 - wersja angielska