PN-ETSI EN 301 489-35 V1.1.2:2014-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 489-35 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 35: Szczegółowe wymagania dotyczące aktywnych implantów medycznych małej mocy (LP-AMI) pracujących w pasmach 2 483,5 MHz do 2 500 MHz

Zakres

Niniejszy dokument, wraz z ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011, zawiera ocenę w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) wszystkich radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych stanowiących wyposażenie aktywnych implantów medycznych małej mocy (LP-AMIS) oraz związanych z nimi urządzeń peryferyjnych (LP-AMI-P).
Niniejszy dokument zawiera wymagania EMC dla funkcji radiowych LP-AMI oraz skojarzonych urządzeń peryferyjnych (LP-AMI-P).
W niniejszym dokumencie nie są uwzględnione parametry techniczne dotyczące portu antenowego i emisji portu obudowy systemu radiowego LP-AMI i współdziałających urządzeń peryferyjnych (LP-AMI-P). Takie parametry techniczne są przedstawione w odpowiednich normach wyrobów dotyczących efektywnego wykorzystania widma radiowego.
Niniejszy dokument określa wymagane warunki badań i kryteria oceny działania dla LP-AMI i współdziałających urządzeń peryferyjnych (LP-AMI-P).
Definicje rodzajów LP-AMI i P-AMI-P objętych niniejszym dokumentem podano w załączniku A.
W przypadku różnic (na przykład w sprawie szczególnych warunków, definicji, skrótów) pomiędzy niniejszym dokumentem a ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym dokumencie.
Klasyfikacja środowiskowa i wymagania dotyczące emisji i odporności stosowane w niniejszym dokumencie są przedstawione w ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011, z wyjątkiem szczególnych warunków zawartych w niniejszym dokumencie.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 489-35 V1.1.2:2014-05 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 35: Szczegółowe wymagania dotyczące aktywnych implantów medycznych małej mocy (LP-AMI) pracujących w pasmach 2 483,5 MHz do 2 500 MHz
Data publikacji 20-05-2014
Data wycofania 04-07-2017
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 489-35 V1.1.2:2013 [IDT]
ICS 33.100.10
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 489-35 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska