PN-ETSI EN 301 473 V1.4.1:2013-11 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 473 V2.1.2:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Stacje pokładowe do łączności naziemnej (AES) pracujące poniżej 3 GHz w ruchomej lotniczej służbie satelitarnej (AMSS)/w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS) i/lub w ruchomej służbie satelitarnej na trasach lotniczych (AMS(R)S)/w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS)

Zakres

Niniejszy dokument podaje minimum wymagań technicznych dotyczących urządzeń stacji pokładowych do łączności naziemnej (AES), które mają możliwość nadawania i odbioru, przeznaczonych do pracy w ruchomej lotniczej służbie satelitarnej (AMSS)/w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS) i/lub w ruchomej służbie satelitarnej na trasach lotniczych (AMS(R)S)/w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS), działających w podanych niżej zakresach częstotliwości. nadawanie z AES od 1 610 MHz do 1 625,5 MHz odbiór przez AES od 1 613,8 MHz do 1 626,5 MHz odbiór przez AES od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz nadawanie z AES od 1 626,5 MHz do 1 660,5 MHz odbiór przez AES od 1 525 MHz do 1 559 MHz nadawanie z AES od 1 668 MHz do 1 675 MHz odbiór przez AES od 1 518 MHz do 1 525 MHz nadawanie z AES od 1 980 MHz do 2 010 MHz odbiór przez AES od 2 170 MHz do 2 200 MHz Wymagania techniczne zawarte w niniejszym dokumencie należą do dwóch podstawowych kategorii: o wartości graniczne emisji: w celu ochrony innych służb i systemów radiowych przed szkodliwymi zakłóceniami, wytwarzanymi w AES w czasie normalnego użytkowania; o funkcje sterowania I nadzoru (CMF) w AES: w celu ochrony innych służb i systemów radiowych przed niepożądanymi nadawaniami, pochodzącymi z AES. CMF w każdej AES jest w stanie wykonywać polecenia z systemu sterowania siecią (NCF), wspierającego jej sieć satelitarną. UWAGA: Wymagania dotyczące systemu sterowania siecią (NCF) dla S-PCN MES nadających w zakresach od 1 610 MHz do 1 626,5 MHz lub od 1 980 MHz do 2 010 MHz są zawarte w ETS 300 735; te wymagania stosuje się także do AES nadających w tych zakresach. AES może podlegać dodatkowym lub alternatywnym wymaganiom, zamieszczonym w innych normach, zależnie od jej funkcjonalności, szczególnie jeśli wspiera służbę, która pod względem prawnym może podlegać przepisom dotyczącym urządzeń końcowych, współpracujących z publiczną siecią telekomunikacyjną. AES może także podlegać dodatkowym wymaganiom uzyskania świadectwa zdolności do lotu

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 473 V1.4.1:2013-11 - wersja angielska
Tytuł Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Stacje pokładowe do łączności naziemnej (AES) pracujące poniżej 3 GHz w ruchomej lotniczej służbie satelitarnej (AMSS)/w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS) i/lub w ruchomej służbie satelitarnej na trasach lotniczych (AMS(R)S)/w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS)
Data publikacji 27-11-2013
Data wycofania 30-03-2017
Liczba stron 75
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 473 V1.4.1:2013 [IDT]
ICS 33.060.30
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 473 V2.1.2:2017-03 - wersja angielska