PN-ETSI EN 301 473 V2.1.2:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca stacji pokładowych (AES) w ruchomej lotniczej służbie satelitarnej (AMSS)/w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS) i/lub w ruchomej służbie satelitarnej na trasach lotniczych (AMS(R)S)/w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS), pracujących w zakresie częstotliwości poniżej 3 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument podaje minimum wymagań technicznych dotyczących urządzeń stacji pokładowych (AES), które mają możliwość nadawania i odbioru, przeznaczonych do pracy w ruchomej lotniczej służbie satelitarnej (AMSS)/w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS) i/lub w ruchomej służbie satelitarnej na trasach lotniczych (AMS(R)S)/w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS), działających w zakresach częstotliwości podanych w tablicy 1. Tablica 1: Zakresy częstotliwości AMSS/MSS i/lub AMS(R)S/MSS nadawanie z AES od 1 610 MHz do 1 625,5 MHz odbiór przez AES od 1 613,8 MHz do 1 626,5 MHz odbiór przez AES od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz nadawanie z AES od 1 626,5 MHz do 1 660,5 MHz odbiór przez AES od 1 525 MHz do 1 559 MHz nadawanie z AES od 1 668 MHz do 1 675 MHz odbiór przez AES od 1 518 MHz do 1 525 MHz nadawanie z AES od 1 980 MHz do 2 010 MHz odbiór przez AES od 2 170 MHz do 2 200 MHz Wymagania techniczne zawarte w niniejszym dokumencie należą do trzech podstawowych kategorii: •wartości graniczne emisji: w celu ochrony innych służb i systemów radiowych przed szkodliwymi zakłóceniami, wytwarzanymi w AES w czasie normalnego użytkowania; •funkcje sterowania I nadzoru (CMF) w AES: w celu ochrony innych służb i systemów radiowych przed niepożądanymi nadawaniami, pochodzącymi z AES. CMF w każdej AES jest w stanie wykonywać polecenia z systemu sterowania siecią (NCF), wspierającego jej sieć satelitarną. •wymagane parametry odbiornika: w celu umożliwienia odbioru pożądanego sygnału w obecności innych sygnałów dużej mocy w sąsiednim kanale i/lub w sąsiednim paśmie. UWAGA: Wymagania dotyczące systemu sterowania siecią (NCF) dla S-PCN MES nadających w zakresie od 1 610 MHz do 1 626,5 MHz lub w zakresie od 1 980 MHz do 2 010 MHz są zawarte w ETSI ETS 300 735; te wymagania stosuje się także do AES nadających w tych zakresach. AES może podlegać dodatkowym lub alternatywnym wymaganiom, zamieszczonym w innych normach, zależnie od jej funkcjonalności, szczególnie jeśli wspiera służbę, która pod względem prawnym może podlegać przepisom dotyczącym urządzeń końcowych, współpracujących z publiczną siecią telekomunikacyjną. AES może także podlegać dodatkowym wymaganiom uzyskania świadectwa dopuszczenia do lotu. Intencją niniejszego dokumentu jest uwzględnienie warunków dyrektywy 2014/53/EU (dyrektywy RE), artykuł 3.2, który stwierdza, że "Urządzenia radiowe należy konstruować tak, aby efektywnie wykorzystywały widmo przydzielone radiokomunikacji, unikając szkodliwych interferencji”. Oprócz niniejszego dokumentu także inne EN, w których określono wymagania techniczne odnoszące się do zasadniczych wymagań innych części artykułu 3. dyrektywy RE, mają zastosowanie do urządzeń z zakresu niniejszego dokumentu. UWAGA: Listę takich EN zamieszczono na stronie internetowej http://www.newapproach.org.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 473 V2.1.2:2017-03 - wersja angielska
Tytuł Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca stacji pokładowych (AES) w ruchomej lotniczej służbie satelitarnej (AMSS)/w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS) i/lub w ruchomej służbie satelitarnej na trasach lotniczych (AMS(R)S)/w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS), pracujących w zakresie częstotliwości poniżej 3 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 30-03-2017
Liczba stron 91
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 473 V2.1.2:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 301 473 V1.4.1:2013-11 - wersja angielska
ICS 33.060.30, 33.070.40