PN-ETSI EN 301 357-2 V1.4.1:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 357 V2.1.1:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Bezsznurowe urządzenia akustyczne pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 2 000 MHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Podano minimalne niezbędne z punktu widzenia użytkownika parametry techniczne i funkcjonalne urządzeń bliskiego zasięgu wykorzystujących bądź szerokość pasma częstotliwości 300 kHz z modulacją analogową bądź pasma 300 kHz, 600 kHz lub 1200 kHz z modulacją cyfrową FDMA, pracujących z anteną zintegrowaną. Zamieszczono również metody pomiarowe tych parametrów

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 357-2 V1.4.1:2009 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Bezsznurowe urządzenia akustyczne pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 2 000 MHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 23-07-2009
Data wycofania 15-01-2018
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 357-2 V1.4.1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 33.060.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 357 V2.1.1:2018-01 - wersja angielska