PN-EN 50491-12-2:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynku (BACS) -- Cześć 12-2: Sieć inteligentna -- Specyfikacja aplikacji -- Interfejs i struktura dla klienta -- Interfejs pomiędzy domowym/budynkowym CEM a programem zarządzania zasobami -- Model danych i wymiana informacji

Zakres

Niniejszy dokument określa podstawowe aspekty semantycznej zdolności do współdziałania dla interfejsu S2 oraz związanej z tym wymiany danych pomiędzy CEM a zarządcami zasobów w obrębie obiektu. Dostarcza on, niezależny od technologii, zestaw modeli danych i wzorców interakcji w celu umożliwienia stosowania aplikacji do zarządzania energią w obrębie obiektu. Niniejszy dokument nie obejmuje:
— rzutowań na konkretne reprezentacje danych (XML, JSON i podobnych);
— rzutowań na protokoły aplikacji do przekazywania wiadomości;
— aspektów związanych z bezpieczeństwem.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50491-12-2:2023-01 - wersja angielska
Tytuł Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynku (BACS) -- Cześć 12-2: Sieć inteligentna -- Specyfikacja aplikacji -- Interfejs i struktura dla klienta -- Interfejs pomiędzy domowym/budynkowym CEM a programem zarządzania zasobami -- Model danych i wymiana informacji
Data publikacji 11-01-2023
Liczba stron 102
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50491-12-2:2022 [IDT]
ICS 91.140.50, 97.120