PN-ETSI EN 301 357 V2.1.1:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Bezsznurowe urządzenia akustyczne pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 2 000 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów bezprzewodowych urządzeń akustycznych pracujących w zakresie od 25 MHz do 2 000 MHz obejmujących:
- słuchawki bezprzewodowe;
- głośniki bezprzewodowe;
- mikrofony radiowe dla konsumentów pracujące w zakresie od 863 MHz do 865 MHz;
- douszne urządzenia monitorujące stosujące albo modulację analogową przy szerokości pasma 300 kHz, albo 300 kHz,600 kHz, 1200 kHz z modulacją cyfrową FDMA w zakresie od 863 MHz do 865 MHz;
- bezprzewodowe urządzenia wewnętrzne pojazdów;
- bezprzewodowe urządzenia osobiste;
- szerokopasmowe wielokanałowe systemy akustyczne;
- urządzenia małej mocy (LPD) pasma II (pasma radiodyfuzyjnego II) od 87,5 MHz do 108 MHz stosujące analogową modulację przy szerokości pasma do 200 kHz:
- inne urządzenia i pasma częstotliwości określone w CEPT/ERC/REC 70-03,w przepisach europejskich lub krajowych.
UWAGA 1: Pasma częstotliwości wymienionych urządzeń mogą się różnić w poszczególnych krajach stosownie do przepisów krajowych.
Wszystkie urządzenia są przeznaczone do pracy z antenami zintegrowanymi.
Pasma częstotliwości służb radiokomunikacyjnych
Nadawanie 25 MHz do 2000 MHz
Odbiór 25 MHz do 2000 MHz
UWAGA 2; Bezprzewodowe urządzenia akustyczne objęte niniejszym dokumentem są uważane, z definicji, za urządzenia bliskiego zasięgu (SRD), których wartości graniczne mocy w poszczególnych pasmach częstotliwości można znaleźć w aktualnej wersji CEPT/ERC/REC 70-03, załącznik 13 ( lub w przepisach europejskich albo krajowych),
UWAGA 3: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) SA zawarte w ETSI EN 301 489-9,

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 357 V2.1.1:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Bezsznurowe urządzenia akustyczne pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 2 000 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 15-01-2018
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 357 V2.1.1:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 301 357-2 V1.4.1:2009 - wersja angielska, PN-ETSI EN 301 357-1 V1.4.1:2009 - wersja angielska
ICS 33.100.01