PN-ETSI EN 301 178 V2.2.1:2017-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej pracujące w pasmach VHF (jedynie w zastosowaniach innych niż GMDSS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów dla urządzeń:
1) przenośnych urządzeń nadawczo-odbiorczych bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) pracujących w kanałach 25 kHz;
2) przenośnych urządzeń nadawczo-odbiorczych bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) pracujących zarówno w kanałach 25 kHz jak i 12,5 kHz,
Te radiotelefony nie zapewniają spełniania funkcji łączności alarmowej i bezpieczeństwa (to znaczy nie stanowią część Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS)) i pracują w pewnych pasmach częstotliwości przydzielonych ruchomej służbie morskiej wykorzystując albo kanały 25 kHz albo 25 kHz i 12,5 kHz .
Niniejszy dokument pokrywa zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE pod warunkami podanymi w załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 178 V2.2.1:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej pracujące w pasmach VHF (jedynie w zastosowaniach innych niż GMDSS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 05-10-2017
Data wycofania 26-10-2017
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 178 V2.2.1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 301 178 V2.1.1:2016-08 - wersja angielska
ICS 47.020.70, 33.060.20
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017-10 - wersja angielska