PN-ETSI EN 301 178 V2.1.1:2016-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 178 V2.2.1:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej pracujące w pasmach VHF (jedynie w zastosowaniach innych niż GMDSS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument określa minimalne parametry techniczne i metody pomiaru wymagane dla przenośnych radiotelefonów bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) innych niż zapewniających funkcje łączności alarmowej i bezpieczeństwa (to znaczy nie tworzących części Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS)) i pracujących w niektórych pasmach częstotliwości przeznaczonych dla morskiej służby ruchomej i wykorzystujących bądź kanały 25 kHz albo 25 kHz i 12,5 kHz. Niniejszy dokument określa także parametry techniczne, metody pomiaru i wymagane wyniki badań.
Niniejszy dokument zawiera wymagania dla zademonstrowania, że „ ….Urządzenia radiowe .skonstruowane są w taki sposób, aby w celu unikania szkodliwych zakłóceń skutecznie wykorzystywały widmo radiowe i wspierały jego efektywne wykorzystanie [i.2 i ] i że „….urządzenia radiowe wyposażone są w funkcje, które zapewniają dostęp do służb ratunkowych” [i.2].

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 178 V2.1.1:2016-08 - wersja angielska
Tytuł Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej pracujące w pasmach VHF (jedynie w zastosowaniach innych niż GMDSS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 12-08-2016
Data wycofania 05-10-2017
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 178 V2.1.1:2015 [IDT]
ICS 47.020.70, 47.080, 33.060.20
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 178 V2.2.1:2017-10 - wersja angielska