PN-ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej pracujące w pasmach VHF (jedynie w zastosowaniach innych niż GMDSS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów dla urządzeń: 1) przenośnych urządzeń nadawczo-odbiorczych bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) pracujących w kanałach 25 kHz; 2) przenośnych urządzeń nadawczo-odbiorczych bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) pracujących zarówno w kanałach 25 kHz jak i 12,5 kHz, Te radiotelefony nie zapewniają spełniania funkcji łączności alarmowej i bezpieczeństwa (to znaczy nie stanowią część Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS)) i pracują w pewnych pasmach częstotliwości przydzielonych ruchomej służbie morskiej wykorzystując albo kanały 25 kHz albo 25 kHz i 12,5 kHz . Niniejszy dokument pokrywa zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE pod warunkami podanymi w załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej pracujące w pasmach VHF (jedynie w zastosowaniach innych niż GMDSS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 26-10-2017
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 301 178 V2.2.1:2017-10 - wersja angielska
ICS 47.020.70, 33.060.20