PN-ETSI EN 301 126-2-3 V1.2.1:2014-04 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Radiowe systemy stacjonarne -- Przeprowadzanie badania zgodności -- Część 2-3: Urządzenia łączy punkt-wielopunkt -- Procedury badań systemów TDMA

Zakres

Niniejszy dokument przedstawia szczegóły standardowych procedur testowych dla testów zgodności urządzeń do cyfrowych systemów przekaźnikowych punkt-wielopunkt (P-MP) stosujące radiowe metody z podziałem czasu (TDMA).
Opcjonalnie, w przypadku niektórych rodzajów układów określone w niniejszym dokumencie inne metody dostępu (np.prostopadły podział częstotliwości (OFDMA)) mogą być stosowane w połączeniu z TDMA, aby zapewnić inny wymiar wielokrotnego dostępu.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 126-2-3 V1.2.1:2014-04 - wersja angielska
Tytuł Radiowe systemy stacjonarne -- Przeprowadzanie badania zgodności -- Część 2-3: Urządzenia łączy punkt-wielopunkt -- Procedury badań systemów TDMA
Data publikacji 29-04-2014
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 126-2-3 V1.2.1:2004 [IDT]
ICS 33.060.30