PN-ETSI EN 301 091-1 V2.1.1:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka ruchu drogowego (TTT) -- Urządzenia radarowe pracujące w zakresie od 76 GHz do 77 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 1: Radary pojazdów naziemnych

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów dla urządzeń radarowych przeznaczonych do zastosowań w pojazdach naziemnych, pracujących w zakresie częstotliwości od 76 GHz do 77 GHz. Dokument dotyczy zarówno zintegrowanych układów nadawczo-odbiorczych jak i oddzielnych modułów nadawczych i odbiorczych. Ponadto niniejszy dokument określa wymagania dla urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) przeznaczonych do stosowania w pojazdach naziemnych, w takich zastosowaniach jak tempomat adaptacyjny (ACC), ostrzeganie o kolizjach (CW), systemy antykolizyjne (AC), wykrywanie przeszkód, systemy „Start i Stop”, wykrywanie przedmiotów w martwym obszarze pola widzenia, pomoc przy parkowaniu, pomoc przy cofaniu oraz w innych przyszłych zastosowaniach. UWAGA 1: Definicja „pojazdu naziemnego” obejmuje, ale nie ogranicza się do samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, pojazdów szynowych, statków, samolotów podczas kołowania. UWAGA 2: Wysokie oceny bezpieczeństwa (np. EURO NCAP) można uzyskać tylko wówczas, gdy w pojeździe są zainstalowane takie radarowe systemy bezpieczeństwa. UWAGA 3: Euro NCAP organizuje testy zderzeniowe i dostarcza konsumentom motoryzacyjnym realistyczne i niezależne oceny poziomu bezpieczeństwa najbardziej popularnych samochodów sprzedawanych w Europie. Ustanowiony w 1997 roku, Euro NCAP tworzy siedem rządów europejskich oraz organizacje motoryzacyjne i konsumenckie z wszystkich krajów europejskich. Niniejszy dokument stosuje się do: • urządzeń z anteną zintegrowaną; • wyłącznie do zastosowań w pojazdach naziemnych; • pracujących w zakresie częstotliwości od 76 GHz do 77 GHz. Niniejszy dokument zawiera parametry techniczne i metody badań urządzeń radarowych przeznaczonych do zastosowań w pojazdach naziemnych, wyposażonych w anteny zintegrowane i pracujących w zakresie częstotliwości od 76 GHz do 77 GHz i przywołuje zalecenie CEPT/ERC/ECC 70-03 [i.1] i decyzję EC DEC (2013/752/EU [i.2]). Niniejszy dokument może nie obejmować wszystkich charakterystyk , które mogą być wymagane przez użytkownika ani tych, które odpowiadają osiągalnemu optymalnemu działaniu W przypadku różnic pomiędzy niniejszym dokumentem i ETSI EN 303 396 [1], (np. dotyczących warunków specjalnych, definicji, skrótów), nadrzędne są postanowienia niniejszego dokumentu Wymienione rodzaje urządzeń radiowych mogą pracować we wszystkich pasmach albo częściach pasm częstotliwości podanych w Tablicy 1. Tablica 1 Dozwolone zakresy pracy [i.2] Nadawanie od 76 GHz MHz do 77 GHz Odbiór od 76 GHz MHz do 77 GHz. Niniejszy dokument pokrywa zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE [i.3] na warunkach podanych w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 301 091-1 V2.1.1:2017-08 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka ruchu drogowego (TTT) -- Urządzenia radarowe pracujące w zakresie od 76 GHz do 77 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 1: Radary pojazdów naziemnych
Data publikacji 08-08-2017
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 091-1 V2.1.1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 301 091-1 V1.3.3:2008 - wersja angielska
ICS 33.020