PN-ETSI EN 301 091-1 V1.2.1:2014-04 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport drogowy i telematyka transportu drogowego (RTTT) -- Urządzenia radarowe pracujące w zakresie od 76 GHz do 77 GHz -- Część 1: Parametry techniczne i metody badań urządzeń radarowych pracujących w zakresie od 76 GHz do 77 GHz

Zakres

Określono wymagania techniczne i metody badań, dla urządzeń radarowych bliskiego zasięgu z anteną zintegrowaną, pracujących w paśmie częstotliwości od 76 GHz do 77 GHz stosowanych w telematyce transportu i ruchu drogowego, w takich zastosowaniach jak automatyczne sterowanie prędkością (ACC), ostrzeganie o kolizjach (CW), systemy antykolizyjne (AC), wykrywanie przeszkód, systemy „Stop i Start”, wykrywanie przedmiotów w martwym obszarze pola widzenia, pomoc przy parkowaniu, systemy ochrony przed zderzeniami, pomoc przy cofaniu i inne odpowiednie systemy bezpieczeństwa stosowane w motoryzacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 091-1 V1.2.1:2014-04 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport drogowy i telematyka transportu drogowego (RTTT) -- Urządzenia radarowe pracujące w zakresie od 76 GHz do 77 GHz -- Część 1: Parametry techniczne i metody badań urządzeń radarowych pracujących w zakresie od 76 GHz do 77 GHz
Data publikacji 24-04-2014
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 091-1 V1.2.1:2004 [IDT]
ICS 35.240.60, 33.100.01