PN-ETSI EN 300 065 V2.1.1:2016-09 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 300 065 V2.1.2:2017-01 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Wąskopasmowe urządzenia telegraficzne z bezpośrednim wydrukiem do odbioru informacji meteorologicznych i nawigacyjnych (NAVTEX) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Dokument podaje minimalne wymagania dla wąskopasmowego odbiornika morskiego z bezpośrednim wydrukiem (NBDP) działającego w systemie NAVTEX.
Rolą tego urządzenia jest odbierać, wyświetlać i/lub drukować automatycznie, w sposób ciągły, wiadomości meteorologiczne, nawigacyjne oraz poszukiwania i ratownictwa (SAR) nadawane przez stacje brzegowe włączone do systemu NAVTEX.
Niniejszy dokument określa także parametry techniczne. metody pomiarów i wymagane wyniki badań.
Niniejszy dokument zawiera wymagania dla zademonstrowania, że „ ….Urządzenia radiowe .skonstruowane są w taki sposób, aby w celu unikania szkodliwych zakłóceń skutecznie wykorzystywały widmo radiowe i wspierały jego efektywne wykorzystanie [i.4], i że" urządzenia radiowe wyposażone są w funkcje, które zapewniają dostęp do służb ratunkowych” [i.4].
W dodatku do niniejszego dokumentu, inne normy EN , które wyszczególniają wymagania techniczne dotyczące zasadniczych wymagań innych części artykułu 3 Dyrektywy Radiowej [i.7], mogą mieć zastosowanie do urządzeń objętych zakresem niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 300 065 V2.1.1:2016-09 - wersja angielska
Tytuł Wąskopasmowe urządzenia telegraficzne z bezpośrednim wydrukiem do odbioru informacji meteorologicznych i nawigacyjnych (NAVTEX) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 28-09-2016
Data wycofania 10-01-2017
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 065 V2.1.1:2016 [IDT]
ICS 33.060.20
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 300 065 V2.1.2:2017-01 - wersja angielska