PN-EN ISO/IEC 17030:2022-03 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Ocena zgodności -- Wymagania ogólne dotyczące znaków zgodności strony trzeciej

Zakres

W niniejszym dokumencie podano ogólne wymagania dotyczące znaków zgodności strony trzeciej, w tym ich wydawania i stosowania. Niniejszy dokument ma zastosowanie do znaków zgodności strony trzeciej wydawanych i stosowanych w różnych formach i na różnych nośnikach, w tym w postaci cyfrowej z wykorzystaniem znaków przechowywanych i wyświetlanych elektronicznie, kodu do odczytu maszynowego, łańcucha bloków (księgi rozproszonej) lub innych środków elektronicznych. UWAGA 1 Niniejszy dokument może być również wykorzystywany jako wytyczne przy stosowaniu znaków zgodności w działalnościach innych niż ocena zgodności strony trzeciej. UWAGA 2 Znaki zgodności strony trzeciej zgodnie z niniejszym dokumentem obejmują również symbole uznania, takie jak symbole akredytacji. W celu zachowania spójności terminologii w niniejszym dokumencie są one określane jako znaki akredytacji. UWAGA 3 Znaki zgodności strony trzeciej zgodnie z niniejszym dokumentem mogą obejmować logo (np. znak jednostki oceniającej zgodność lub znaki towarowe), symbole (np. przedstawienie uznania w umowie akredytacyjnej lub opis mającego zastosowania programu) lub ich kombinację. UWAGA 4 Znaki zgodności strony trzeciej jako graficzne przedstawienie wykazanej zgodności zgodnie z niniejszym dokumentem mogą być kombinacją wielu znaków (np. wskazań zgodności z kilkoma zestawami specyfikacji, kodów dla indywidualnie spełnionych specyfikacji). UWAGA 5 Niniejszy dokument nie ma zastosowania do oznakowań, które podają jedynie wskazanie, kod lub klasyfikację. Ponadto, nie ma on zastosowania do przedstawień graficznych (np. systemów lub programów oceny zgodności), logo (np. stowarzyszeń jednostek akredytujących lub stowarzyszeń jednostek oceniających zgodność). UWAGA 6 Znak zgodności strony trzeciej oparty jest na programie oceny zgodności, który obejmuje funkcję nadzoru.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17030:2022-03 - wersja angielska
Tytuł Ocena zgodności -- Wymagania ogólne dotyczące znaków zgodności strony trzeciej
Data publikacji 07-03-2022
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17030:2021 [IDT], ISO/IEC 17030:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO/IEC 17030:2009 - wersja polska
ICS 03.120.20